☰ 

Samarbeidspartnere & kvalitetssikringssystem

Som autorisert regnskapsførerbyrå er vi underlagt regnskapsførerloven. Kravene i denne etterfølges av Finanstilsynet.

Vi følger de kvalitetskrav som RN og Finnanstilsynet stiller. Vi har RN's eget kvalitetssystem KS komplett, integrert i våre systemer og daglige rutiner.

En av våre samarbeidspartnere innen revisjon som vi har jobbet med siden 1995. Vi tilbyr også kurs og seminarer for våre kunder i samarbeid med Beckman & Lundevall.