☰ 

Referanser

Oslo Regnskap AS, har ført regnskap for Profil & dekor AS fra januar 2003. [...] Dette har vært over all forventning og til vår fulle tilfredstillelse. Årsregnskapet er meget ryddig ført og revisor som vi bruker er meget fornøyd [...] Vi kan gi de beste anbefalinger av Oslo Regnskap AS til andre som vurderer å bruke et eksternt regnskapsbyrå.

Endomed AS har siden 01.01.06 brukt Oslo Regnskap AS v/Hege Engen som regnskapsfører, og som leverandør av IT-programvareløsninger hva gjelder logistikk/lager/lønn [...] For vårt firma, med 4 medarbeidere og en omsetning på ca. 13,0 mill. har det også vært en økonomisk fordelaktig løsning så langt.